Currency
:: CD
:: DVD
Your Order
Nhạc Tiền Chiến 2 (Karaoke)
Tiền Chiến 2 (Karaoke DVD): Tuyển tập các ca khúc tiền chiến Việt Nam: Cây Đàn Bỏ Quên, Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn, Em Đi Chùa Hương, Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng, Đường Xưa Lối Cũ, Cô Hàng Cà Phê...
$8.00
Qty

Tiền Chiến 2 (Karaoke DVD): Tuyển tập các ca khúc tiền chiến Việt Nam: Cây Đàn Bỏ Quên, Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn, Em Đi Chùa Hương, Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng, Đường Xưa Lối Cũ, Cô Hàng Cà Phê...

1.1. Cây Đàn Bỏ Quên - Vũ Khanh
1.2. Suối Tóc - Thái Hiền
1.3. Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội - Jo Marcel
1.4. Thuở Ban Đầu - Tuấn Ngọc
1.5. Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn - Jo Marcel
1.6. Mấy Dặm Sơn Khê - Phương Dung
1.7. Cô Hàng Nước - Quang Bình
1.8. Trường Làng Tôi - Trang Thanh Lan
1.9. Em Đi Chùa Hương - Thanh Lan
1.10. Tiếng Đàn Tôi - Duy Quang
1.11. Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa - Vũ Khanh
1.12. Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng - Mai Hương
1.13. Dòng An Giang - Trang Thanh Lan
1.14. Chiều - Thái Châu
1.15. Đường Xưa Lối Cũ - Họa Mi
1.16. Nỗi Lòng - Vũ Khanh
1.17. Tiếng Hát Với Cung Đàn - Thái Hiền
1.18. Rồi Mai Tôi Đưa Em - Tuấn Ngọc
1.19. Bóng Chiều Xưa - Jo Marcel
1.20. Cô Hàng Café - Vũ Khanh


Currently there are no reviews for this product.

Currently there are no questions for this product.


+blog

Lang Van's Blog

by langvan on 06 Jun 2012
COMING SOON!!!

:: main       :: about       :: contact       :: newsletter      :: FAQ
 
© 2102. LANGVAN, INC. All Rights Reserved.